محمود براتی

محمود براتی

مهندس طراحی صنعتی نقشه کشی

۷۵ارتباط ۱۷مهارت
اصفهان | زرین شهر
طراح اتوکد
ذوب آهن اصفهان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جامی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۲
autodesk inventor
آموزشگاه ذوب آهن اصفهان
اینونتور پیشرفته به میزان 20 ساعت
۱۳۸۶
mechanical desktop
موسسه آموزش شهرداری اصفهان
مکانیکال دسکتاپ به میزان 20 ساعت
۱۳۸۶
Autocad
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
اتوکد درجه یک به میزان 600 ساعت
۱۳۸۶
نقشه کشی صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
نقشه کشی صنعتی درجه دو به میزان 1024 ساعت
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
طراح اتوکد
ذوب آهن اصفهان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تکنسین اتوکد
سکاف
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آلمانی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
طراحی و ساخت دستگاه های ورزشی با کاربری خاص