مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان

مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان

Center of Applied Science and Technology Zahedan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
زاهدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از خراسان رضوی، 6 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۲%
۸۲%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کاردانی مهندسی صنایع مدیریت کیفیت و بهره وری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حقوق ثبت اسناد و املاک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸ %