امید میری

امید میری

۲۱ارتباط ۲مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
تکنسین
سروش کامپیوتر زاهدان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی زاهدان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه رانندگی
۱۳۹۳
گواهینامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
9282820203
اولین صدور سال 88
ICDLدرجه 2
ICDLدرجه 2
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
تکنسین
سروش کامپیوتر زاهدان
سابقه سه ماهه
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تعمیرات کامپیوتر و لب تاب
مرحله دریافت گواهینامه
توضیحات
در زمینه های مونتاژ سخت افزاری pcوغیره وهمچنین در زمینه طراحی سایت مایلم هم به عنوان کار اموزی وهم شغل مشغول شوم. یا در زمینه مشابه مشاغل حوزه it فعالیت نمایم