yones vayghan nezhad

yones vayghan nezhad

کارشناسی طراحی و نقشه کشی صنعتی

۲ارتباط ۲مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
طراحی و نقشه کشی
شرکت فولاد سازان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی صنایع فلزی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
طراحی و نقشه کشی
شرکت فولاد سازان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات