مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز

مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز

Center of Applied Science and Technology Tabriz

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 15 درصد از آذربایجان غربی، 15 درصد از تهران، 8 درصد از البرز، 8 درصد از مازندران، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 4 درصد از همدان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی تبریز در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی صنایع کنترل و کیفیت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شبکه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %