جبار نادری

جبار نادری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۰ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | صحنه
-کار شناس رسمی دادگستری معلم ریاضیات دبیرستان
آزمون دکترا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
دانشگاه رازی
۱۳۷۲ - ۱۳۷۵
کاردانی فیزیک دبیری
مدارک و گواهی‌نامه ها
پروانه وکالت،پروانه کارشناسی رسمی
مرکز امور مشاوران ووکلا قوه قضاییه
12519و11012
تجارب کاری
۱۳۷۶ - ۱۳۹۵
-کار شناس رسمی دادگستری معلم ریاضیات دبیرستان
آزمون دکترا
مدرس دانشگاه
پروژه‌ها
۱۳۷۹-۰۱
ضابطه تعیین نفقه زوجه درحقوق موضوعه از لحاظ محاسبه مالی -نگرش موضوعی برآتار استاد مطهری
طاق بستان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
کارآموزی وکالت-کار آموزی کارشناسی-
توضیحات
سابقه پنج سال وکیل دادگستری وتدریس دروس حقوق را دارم