محمد جواد پیوندی

محمد جواد پیوندی

کارشناسی ارشد،گرافیک کامپیوتری

۲ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۸۰ - ۱۳۸۹
کارشناسی ارشد گرافیک کامپیوتری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
من در زمینه گرافیک،طراحی تصاویر،طراحی لوگو و اینفوگرافیک مهارت دارم.