ارتور نوروزی

ارتور نوروزی

دیپلم برق الکتروتکنیک

۱ارتباط ۵مهارت
آذربایجان شرقی | میانه
تعمیر و نگهداری برق
کشت صنعت ملارد
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
تعمیر و نگهداری برق
کشت صنعت ملارد
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
استاد
تعمیرات موبایل
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات