آرام حسنی

آرام حسنی

کارشناسی ارشد ریاضی و فیزیک

۶ارتباط ۹مهارت
کردستان | سنندج
معلم ریاضیات دبیرستان
تدریس
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
تحصیلات
دانشگاه مازندران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد ریاضی و فیزیک
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
معلم ریاضیات دبیرستان
تدریس
تدریس دروس ریاضی وفیزیک مقطع دبیرستان و تجربه همراهی در ارکستر به عنوان نوازنده ویولون
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات