مجتبی نورانی قادی

مجتبی نورانی قادی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری

۰ارتباط ۵مهارت
مازندران | قائم شهر
مشاور فصل ۴ (مدل سازی و تحلیل آماری)
همکاری در انجام پایان نامه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علوم و فناوری آریان (ایرانیکا)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مشاور فصل ۴ (مدل سازی و تحلیل آماری)
همکاری در انجام پایان نامه
در این مدت کوتاه مشاور ارشد فصل ۴ ، ۲ پایان نامه در زمینه ای ایمنی و راه و‌ترابری بوده ام که یکی با استفاده از نرم افزار R و دیگری spss modeler انجام شده است.
لازم به ذکر است که این دو کار کامل و بی نقص تحویل داده شده و دفاع شده و نمره عالی نیز کسب شده است.
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
۱- عنوان پایان نامه ارشد :
پیش بینی شدت تصادفات بر اساس نوع برخورد با استفاده از مدل لوجیت
۲- نرم افزار های آشنا:
R, spss, spss modeler
۳- علایق :
همکاری در پایان نامه ها ، با موضوعات مربوط به گرایش ایمنی در راه ها و موضوعات مرتبط با مدل های لوجیت (چند جمله ای لوجیت و .....) و داده کاوی(Data mining)