رضا شیری

رضا شیری

کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
دانشجو کارآموز
شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
دانشگاه آزاد اسلامی قوچان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
دوره مقدماتی نرم افزار UTCHEM
موسسه سنجش پارسیان مشهد
۱۳۹۵
دوره HSE
سازمان فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی
3-1/574
۱۳۹۵
دوره مقدماتی نرم افزار PVTi
موسسه سنجش پارسیان مشهد
38100815
۱۳۹۴
مدرک پایان کارآموزی
اداره تجهیز و منابع انسانی شرکت پالایش نفت تهران
50233
۱۳۹۴
دوره بهداشت،ایمنی و محیط زیست عمومی مبتنی بر استاندارد OSHA
اداره HSE شرکت پالایش نفت تهران
۱۳۹۴
دوره HSE
موسسه سایان
12454
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دانشجو کارآموز
شرکت پالایش نفت شهید تندگویان تهران
اینجانب مدت 320 ساعت در شرکت پالایش نفت تهران،واحد بهره برداری جنوبی قسمت تصفیه نفتا سبک،ایزومراسیون،هیدروژن و کنترل فرآیند کارآموز بوده ام.
پروژه‌ها
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار جریانی محلول های پلیمری با جرم مولکولی مختلف در محیط متخلخل و تاثیر آن بر افزایش برداشت نفت نیمه سنگین
درجه کارشناسی ارشد مهندسی نفت از دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
پروژه‌ها
۱۳۹۷-۰۱
An Experimental Study on the Mechanisms of Enhancing Oil Recovery by Nanoparticles-Assisted Surfactant Flooding
Geosystem Engineering
۱۳۹۴-۰۹
سیویلیکا
به صورت پوستر در چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
۱۳۹۴-۰۹
سیویلیکا
به صورت پوستر در چهارمین همایش ملی شیمی و مهندسی شیمی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات