محمود تاند

محمود تاند

پژوهشگر اجتماعی

۱ارتباط ۴مهارت
زنجان | زنجان
مسئول مونتاژ
شرکت ماشین شازی زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
دانشگاه پیام نور مرکز زنجان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم اجتماعی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸
گواهینامه تخصصی برنامه ها،طرحها و پروژه های عمرانی روستایی
دانشگاه علمی کاربردی
955/دس
۱۳۹۷
گواهی نامه تخصصی قوانین و مقررات و ضوابط مناسب سازی معابر ویژه معلولین و جانبازان
دانشگاه علمی کاربردی
580/د- س
۱۳۹۷
گواهی نامه تخصصی تسهیلگری با استفاده از روش های مشارکتی
دانشگاه علمی کاربردی
2065/د-س
۱۳۹۵
گواهی نامه تخصصی پدافند غیر عامل
دانشگاه علمی کاربردی
409 د- س
تجارب کاری
۱۳۸۰ - ۱۳۹۰
مسئول مونتاژ
شرکت ماشین شازی زنجان
مهارت ها
| ۱نفر
رحیم حیدری خرم
| ۱نفر
رحیم حیدری خرم
رحیم حیدری خرم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات