علی احمدی

علی احمدی

مدیر روابط عمومی و مشاور فروش

۱ارتباط ۴مهارت
البرز | کرج
مدیر روابط عمومی و مدیر داخلی
شرکت مهندسین مشاور فرازان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پارسیان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
اصول و فنون مذاکره
ثروت آفرینان
20115
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر روابط عمومی و مدیر داخلی
شرکت مهندسین مشاور فرازان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارشناس فروش
پارس رستاک
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
کارشناس فروش
راهبرد فناوری هفت سین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
مدیر فروش
دفتر تبلیفات چاپ نو
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
پروژه به هنگام سازی کد پستی ده رقمی در استان البرز
این پروژه مرتبط با اداره کل پست استان البرز می باشد

علی احمدی سامان معارف وند ، داریوش خوشبخت رها اکرمی ، محسن محمدی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
دوره مهارتهای ICDL
مدیر روابط عمومی و مدیر داخلی در شرکت مهندسین مشاور فرازان
توضیحات