کامبیز درشته

کامبیز درشته

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۶۵ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناس
ایران خودرودیزل
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
با گرایش کارآفرینی
تجارب کاری
۱۳۷۸ اکنون
کارشناس
ایران خودرودیزل
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات