مجید ممشخانی

مجید ممشخانی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدیر پروژه
کیهان ابنیه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
۱۳۷۰ - ۱۳۷۵
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مدیر پروژه
کیهان ابنیه
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدیر پروژه
شرکت بومشهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
سرپرست دفتر فنی
پالایشگاه ستاره خلیج فارس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
سرپرست کارگاه
شرکت صنعت زمان
۱۳۷۳ - ۱۳۹۲
مدیر اجرایی - مدیر پروژه - سرپرست کارگاه - سرپرست دفتر فنی
شرکت داس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات