یوسف تقی زاده

یوسف تقی زاده

کارشناسی معماری نقشه کشی

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی معماری نقشه کشی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات