سینا کریمی

سینا کریمی

کارشناسی علوم تربیتی

۰ارتباط ۳مهارت
کردستان | سنندج
دستیار مربی ورزشی
باشگاه ورزشی
کارشناسی دانشگاه کردستان
تحصیلات
دانشگاه کردستان
۱۳۹۵ - ۱۴۰۰
کارشناسی علوم تربیتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کمربند مشکی فدراسیون
فدراسیون ورزشهای رزمی
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
دستیار مربی ورزشی
باشگاه ورزشی
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
روسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
ICDL
توضیحات