قاسم حسین زاده

قاسم حسین زاده

وضعیت فعلی بیکار هستم

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | قره ضیاالدین
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات