مسعود توسلی

مسعود توسلی

کارشناسی برق الکتروتکنیک

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
سرپرست تعمیر نگهداری
انتخاب سرویس
کارشناسی موسسه آموزش عالی فارابی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی فارابی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
سرپرست تعمیر نگهداری
انتخاب سرویس
نصب و تعمیر ماشین لباسشویی،کولر گازی
مهارت ها
| ۴نفر
زهرا حسین نژادمریم شجاعی
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات