لیلا زرگان

لیلا زرگان

کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فارابی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس آزمایشگاه
آزمایشگاه فارابی
مهارت ها
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کار اموزی در ازمایشگاه
درجه کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی از دانشگاه آزاد اسلامی مسجد سلیمان
توضیحات