رضا اکبری

رضا اکبری

کارشناسی شیمی محض

۰ارتباط ۷مهارت
خوزستان | اهواز
مدیر کنترل کیفیت
عمودسازان جنوب
کارشناسی دانشگاه لرستان
تحصیلات
دانشگاه لرستان
۱۳۷۹ - ۱۳۸۳
کارشناسی شیمی محض
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
عمودسازان جنوب
مدیر کنترل کیفیت و نظارت برواحد گالوانیزه سرد و همچنین نظارت بر واحد ساخت فونداسیون بتنی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
مهندس پروژه
فولاد پایا
بمدت چهار سال سرپرست واحد سندبلاست و رنگ و بعد از آن بمدت چهار سال مهندس پروژه (قسمت سیستم های آبگرد)
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات