رضا حسینقلی زاده

رضا حسینقلی زاده

کارشناسی اقتصاد

۵ارتباط ۰مهارت
آذربایجان غربی | خوی
مدیر تولید
گروه صنعتی آیاز
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد خوی
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد خوی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر تولید
گروه صنعتی آیاز
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات