محمد رضا الحسینی

محمد رضا الحسینی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
معاونت اجرایی
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
تحصیلات
دانشگاه مازندران
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
مدارک و گواهی‌نامه ها
حسابرسی داخلی
موسسه مدیریت صنعتی
مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک
سازمان جهاد دانشگاهی تهران
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
معاونت اجرایی
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
مدیر شعبه استان (مرکزی، گلستان ،مازندران ، تهران ) -معاونت فروش
شرکت هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ -(گلرنگ پخش)
۱۳۸۲ - ۱۳۸۶
حسابرس داخلی
شرکت داروسازی کاسپین
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
حسابرسی داخلی
حسابرس داخلی در شرکت داروسازی کاسپین
توضیحات