علیرضا رستمی

علیرضا رستمی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۲ارتباط ۳مهارت
کرمانشاه | سرپل ذهاب
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
دانشگاه پیام نور مرکز گیلان غرب
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی زیست شناسی
شاگرد سوم دانشگاه....تنها پسر ازبین 6نفر نفرات برتر استان کرمانشاه.....
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دارنده سطح 5قران کریم...مجری گری.. مداحی...