محمد حمایت خواه جهرمی

محمد حمایت خواه جهرمی

مدیر انبار

۰ارتباط ۴مهارت
هرمزگان | بندرعباس
مدیر انبار
شرکت تخلیه و بارگیری
کارشناسی دانشگاه پیام نور جهرم
تحصیلات
دانشگاه پیام نور جهرم
۱۳۷۱ - ۱۳۷۵
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
گواهینامه انبارگردانی و حسابداری انبار
خانه کیفیت ایرانیان
iHQ 94_2812
۱۳۹۱
دوره ICDL
عصر جدید میناب
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر انبار
شرکت تخلیه و بارگیری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
مربی آموزشگاه رانندگی
آموزشگاه رانندگی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دوره عملیات کانتینری هم با موفقیت پشت سر گذاشتم ولی تاکنون مدرک آن بدستم نرسیده است
وبسیار علاقمند به یادگیری مکالمه زبان انگلیسی می باشم