مجتبی هاشمیان

مجتبی هاشمیان

کارشناسی مهندسی نفت

۰ارتباط ۵مهارت
قم | قم
ساخت و تولید
خصوصی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی نفت حفاری
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
حسابداری
پرتودانش کارساز
28410
اعتبار مدرک و موسسه وعملکرد اموزشی ان معادل 2سال سابقه کار است
به دلیل اموزش درسطح پیشرفته
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
ساخت و تولید
خصوصی
طراحی و تولید وبازاریابی پرچم به مناسبت ایام محرم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابداری کارآموز
حسابداری اتیه ساز
پروژه‌ها
۱۳۹۵
حساب داری
پروژه‌ها
حسابداری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
اموزش طراحی نرم افزار فتوشاپ و corel
ساخت و تولید در خصوصی
توضیحات