مهسا حیدریان

مهسا حیدریان

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱۱مهارت
البرز | کرج
حسابدار
فنی مهندسی نوفن تحکیم
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد اشتهارد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد اشتهارد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
فنی مهندسی نوفن تحکیم
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
حسابدار فروش
اطلس طلایی ایرانیان پویا
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
سپنتا صنعت موتور
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
حسابدار
آشنا رویان سحر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات