شایان بهرامی

شایان بهرامی

کارشناسی ارشد معماری معماری

۱۸ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
دستیار سرپرست اجرایی
نوین بتن سپاهان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهین شهر
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی معماری معماری
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۸۸
دستیار سرپرست اجرایی
نوین بتن سپاهان
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
سرپرست
آذر ابادگان
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
تکنسین
کوشاورد
پروژه‌ها
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
سر در بهشت زهرا
تکنسین در کوشاورد
مهارت ها
| ۷نفر
ghasem ahmadiمستانه محمدیسونیا امینیشیما شیما
| ۷نفر
ghasem ahmadiمستانه محمدیسونیا امینیشیما شیما
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
3دی مکس
دستیار سرپرست اجرایی در نوین بتن سپاهان
اتوکد
دستیار سرپرست اجرایی در نوین بتن سپاهان
رویت
دستیار سرپرست اجرایی در نوین بتن سپاهان
توضیحات