امیر سعید دهقان

امیر سعید دهقان

برنامه نویس

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی پزشکی ورزش
مدارک و گواهی‌نامه ها
Google Fundamentals Of Digital Marketing
۱۴۰۰
Google
AQ3N854PF
Google Fundamentals Of Digital Marketing
برنامه نویسی پایتون
۱۳۹۹
برنامه نویسی پایتون
مجتمع فنی تهران
695276
برنامه نویسی پایتون پیشرفته
بازرگانی بین الملل
۱۳۹۹
بازرگانی بین الملل
مجتمع فنی تهران
بازرگانی بین الملل
شبکه
۱۳۹۹
شبکه
مجتمع فنی تهران
۱۳۹۸
مربیگری TRX
هیئت ورزش های همگانی استان تهران
277/1538
۱۳۹۸
کارگردانی پیشرفته سینما
موسسه بین المللی کارنامه
پروژه‌ها
۱۳۹۹
برنامه نویسی پایتون
نمونه پروژه ها
پروژه‌ها
۱۴۰۰-۰۲
مدرک دیجیتال مارکتینگ از گوگل
بین المللی
۱۳۹۹-۰۶
امیر سعید دهقان طرزجانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
ایتالیایی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات