لیلا خورسندفولادی

لیلا خورسندفولادی

کارآموز بازاریابی و تبلیغات در شرکت بازرگانی

۵۱ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارآموز بازاریابی و تبلیغات
شرکت بازرگانی
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
کامپوتر ...فرش بافی . گل سازی.. کارهای هنری ....بازاریابی ... واردم
تجارب کاری
۱۳۷۷ - ۱۳۸۹
کارآموز بازاریابی و تبلیغات
شرکت بازرگانی
بعداز شرکت بازرگانی برای شهرداری وصدا وسیما کار انجام دادم تا سال 1393 بعدش دنبال یه کار بهتر هستم که هنوز پیدا نکردم
مهارت ها
| ۵۱نفر
مصطفی جلالیان چالشتریسید محمد سروریمحمود علی پوربهمن طاعتیمکی شریفی ریحانه
توضیحات