مکی شریفی ریحانه

مکی شریفی ریحانه

کارشناسی مهندسی متالورژی ذوب فلزات

۹۴ارتباط ۳مهارت
خوزستان | اهواز
مهندس متالورژی
شرکت لوله سازی ماهشهر
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مهندس متالورژی
شرکت لوله سازی ماهشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
نقشه کش
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
نقشه کشی صنعتی
مهارت ها
| ۶۱نفر
زیبا محیسناوی دریسمحمد عبدالهیماهرخ دربندیمحمد شالوفاطمه سروش
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
شرکت لوله سازی(سدید). منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر. بزرگترین تولید کننده لوله های "56 اینج گاز ونفت در خاورمیانه.این لوله ها فولادی به ضخامت 32mmوطول 12متر و12/5تن میباشد. که قیمت هر یک لوله تقریباً140میلیون تومان می‌باشد که اکثر این لوله ها به خارج از کشور صادر میشوند.