مکی شریفی ریحانه

مکی شریفی ریحانه

کارشناسی مهندسی متالورژی ذوب فلزات

۹۹ارتباط ۳مهارت
خوزستان | اهواز
مهندس متالورژی
شرکت لوله سازی ماهشهر
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی اهواز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی متالوژی ذوب فلزات
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مهندس متالورژی
شرکت لوله سازی ماهشهر
مهارت ها
| ۵۷نفر
فاطمه سروشالهه لطفینجمه ظریفsoda abdiمحمود علی پور
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
شرکت لوسازی(سدید). منطقه ویژه ماهشهر. بزرگترین تولید کننده لوله های "56 گاز ونفت در خاورمیانه.این لوله ها فولادی به طول 12مترو 12/5تن میباشد. که قیمت هر لوله تقریباً 120میلیون تومان می‌باشد که اکثر این لوله ها به خارج از کشور صادر میشوند