غلام یحیی حسینی

غلام یحیی حسینی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۳مهارت
اصفهان | کاشان
مدیر بازاریابی
شرکت مدیریت نمایشگاه های روناک گلوبل
کارشناسی دانشگاه کاشان
تحصیلات
دانشگاه کاشان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر بازاریابی
شرکت مدیریت نمایشگاه های روناک گلوبل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
دستیار مدیر اجرایی
نمانیدگی سفر دوری جهان
این شرکت تور های سیاحتی و زیارتی را در کشور های مختلف جهان رهبری میکردند
پروژه‌ها
۱۳۹۷
مطالعات بین المللی گیاهان داروی و معطر
درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه کاشان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
سرمایه گزاری در بورس و اوراق بهادار
درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه کاشان
توضیحات