دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان

Kashan University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
کاشان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه کاشان در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه کاشان در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از اصفهان، 15 درصد از تهران، 5 درصد از قم، 4 درصد از چهارمحال و بختیاری، و ۲۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۵۰ نفر
۵۲%
۵۲%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه کاشان در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی معدن فرآوری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۸۷%
۸۷ %