علیرضا پارسافر

علیرضا پارسافر

کارشناسی حقوق

۵ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
افسر HSE
ائین کارتن شمال
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۹۳ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
الزامات ایزو ۹۰۰۱
Tuv
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
افسر HSE
ائین کارتن شمال
۱۳۹۱ اکنون
مدیر اداری
ائین کارتن شمال
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات