موسی فروغی مقدم

موسی فروغی مقدم

نتورک مارکتینگ ، کارشناسی مهندسی برق الکترونیک ، آدرس تلگرام : Farhad_Foroughi@

۱۸۶ارتباط ۶مهارت
گیلان | رشت
مدیر اتوماسیون
شرکت ذوب آهن خزر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۷۵ - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
هیدرولیک پایه
امیرکبیر
۱۳۸۸
WINCC پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
WINCC مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7 300 پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7300 مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PROFIBUS
قشم ولتاژ
برق صنعتی
شرکت امیرکبیر خزر
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
مدیر اتوماسیون
شرکت ذوب آهن خزر
۱۳۹۴ اکنون
نماینده مستقل فروش
شرکت پنبه ریز
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
مدیر پروژه
فولاد امیرکبیر
مهارت ها
| ۷۴نفر
فریده علی زادهساناز شششیعلی نامدارمجتبی پارسارادشاهین رئیس زاده
| ۷۳نفر
فریده علی زادهعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدی
| ۷۳نفر
فریده علی زادهمحمد شالوعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد راد
| ۷۳نفر
فریده علی زادهعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدی
| ۷۲نفر
فریده علی زادهعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدی
| ۳۲نفر
فریده علی زادهمحمد شالوعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد راد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات