موسی فروغی مقدم

موسی فروغی مقدم

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک ، آدرس تلگرام : Farhad_Foroughi@

۱۹۰ارتباط ۶مهارت
گیلان | رشت
سرپرست برق
شرکت نورد میلگرد کاسپین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۷۵ - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
هیدرولیک پایه
امیرکبیر
۱۳۸۸
WINCC پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
WINCC مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7 300 پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7300 مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PROFIBUS
قشم ولتاژ
برق صنعتی
شرکت امیرکبیر خزر
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
سرپرست برق
شرکت نورد میلگرد کاسپین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
مدیر اتوماسیون
شرکت ذوب آهن خزر
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
مدیر پروژه
فولاد امیرکبیر
مهارت ها
| ۷۷نفر
امین بیرقدارفهیمه گذاریحمیدرضا حسونیعلی نامدارشاهین رئیس زاده
| ۷۷نفر
امین بیرقدارsanaz shjحمیدرضا حسونیعلی نامدارمجتبی پارساراد
| ۷۶نفر
امین بیرقدارمحمد شالوحمیدرضا حسونیعلی نامدارشاهین رئیس زاده
| ۷۶نفر
امین بیرقدارحمیدرضا حسونیعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد راد
| ۷۵نفر
امین بیرقدارحمیدرضا حسونیعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد راد
| ۳۴نفر
امین بیرقدارمحمد شالوحمیدرضا حسونیعلی نامدارشاهین رئیس زاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات