موسی فروغی مقدم

موسی فروغی مقدم

نتورک مارکتینگ ، کارشناسی مهندسی برق الکترونیک ، آدرس تلگرام : Farhad_Foroughi@

۱۸۹ارتباط ۶مهارت
گیلان | رشت
مدیر اتوماسیون
شرکت ذوب آهن خزر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۷۵ - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
هیدرولیک پایه
امیرکبیر
۱۳۸۸
WINCC پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
WINCC مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7 300 پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7300 مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PROFIBUS
قشم ولتاژ
برق صنعتی
شرکت امیرکبیر خزر
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
مدیر اتوماسیون
شرکت ذوب آهن خزر
۱۳۹۴ اکنون
نماینده مستقل فروش
شرکت پنبه ریز
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
مدیر پروژه
فولاد امیرکبیر
مهارت ها
| ۷۵نفر
فهیمه گذاریعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدی
| ۷۵نفر
sanaz shjعلی نامدارمجتبی پارسارادشاهین رئیس زادهمیلاد راد
| ۷۴نفر
محمد شالوعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدی
| ۷۴نفر
علی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدیمجید ناصری
| ۷۳نفر
علی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدیمجید ناصری
| ۳۲نفر
محمد شالوعلی نامدارشاهین رئیس زادهمیلاد رادآناهیتا مهمدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات