موسی فروغی مقدم

موسی فروغی مقدم

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک ، آدرس تلگرام : Farhad_Foroughi@

۱۹۲ارتباط ۶مهارت
گیلان | رشت
مدیر برق و اتوماسیون
شرکت نورد میلگرد کاسپین
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
۱۳۷۵ - ۱۳۷۹
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۹
هیدرولیک پایه
امیرکبیر
۱۳۸۸
WINCC پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
WINCC مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7 300 پیشرفته
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PLC S7300 مقدماتی
قشم ولتاژ
۱۳۸۷
PROFIBUS
قشم ولتاژ
برق صنعتی
شرکت امیرکبیر خزر
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
مدیر برق و اتوماسیون
شرکت نورد میلگرد کاسپین
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
مدیر اتوماسیون
شرکت ذوب آهن خزر
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
مدیر پروژه
فولاد امیرکبیر
مهارت ها
| ۷۸نفر
مهدی فلاح فردامین بیرقدارفهیمه گذاریحمیدرضا حسونیعلی نامدار
| ۷۸نفر
مهدی فلاح فردامین بیرقدارsanaz shjحمیدرضا حسونیعلی نامدار
| ۷۷نفر
مهدی فلاح فردامین بیرقدارمحمد شالوحمیدرضا حسونیعلی نامدار
| ۷۷نفر
مهدی فلاح فردامین بیرقدارحمیدرضا حسونیعلی نامدارشاهین رئیس زاده
| ۷۶نفر
مهدی فلاح فردامین بیرقدارحمیدرضا حسونیعلی نامدارشاهین رئیس زاده
| ۳۵نفر
مهدی فلاح فردامین بیرقدارمحمد شالوحمیدرضا حسونیعلی نامدار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات