میثم سلیمانی

میثم سلیمانی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات

۳۸ارتباط ۲مهارت
گیلان | لاهیجان
کارشناس دفترفنی پایپینگ
مهندسی نفت وگاز پتروسیناآریا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کاشان
۱۳۸۰ - ۱۳۸۵
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۸۷
مدرک بین المللی پایپینگ
شرکت بالارنصب
۵۰۴۶۲۱۷۵
۱۳۸۷
بازرسی جوش چشمی
آزمون گستران پیشرو
۸۸۲۱۰۶
جوشکاری بافرایندقوس الکتریکیE3
۱۳۸۷
جوشکاری بافرایندقوس الکتریکیE3
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
۴۱۷۷۲۸۹
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۷
کارشناس دفترفنی پایپینگ
مهندسی نفت وگاز پتروسیناآریا
۱۳۸۹ اکنون
هنرآموز جوشکاری وتاسیسات
هنرستان کار و دانش
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
کارشناس برنامه ریزی
شریف بتن فارس
مهارت ها
| ۷نفر
نجمه ظریفرویا بابازادهحمیرا ساعیشیما شیما
| ۶نفر
نجمه ظریفرویا بابازادهشیما شیما
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات