نجمه ظریف

نجمه ظریف

کارشناسی ارشد کشاورزی تولیدات گیاهی

۶ارتباط ۱مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی ارشد دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی تولیدات گیاهی
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهی آموزش امداد و نجات جمعیت هلال احمر
گواهی آموزش امداد و نجات جمعیت هلال احمر
سازمان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
پروژه‌ها
مقاله با عنوان القاء و بهینه سازی ریشه مویین در گیاه دارویی بادرشبی

نجمه ظریف دکتر محمد عبدلی استاد راهنما و دکتر آرش بابایی به عنوان مشاور پایان نامه.
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
آذری | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دوره آموزشی امداد و نجات هلال احمر
درجه کارشناسی ارشد کشاورزی تولیدات گیاهی از دانشگاه ملایر
توضیحات
مقاله با عنوان القاء و بهینه سازی ریشه مویین در گیاه دارویی بادرشبی