محمدعلی دربانی

محمدعلی دربانی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری

۰ارتباط ۰مهارت
سمنان | دامغان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
پروژه‌ها
نظارت بر ساخت 576 واحد مسکونی واقع در مسکن مهر فیروزکوه در سال 89 لغایت 93
ساخت هنرستان دخترانه فاطمه زهرا دامغان واقع در شهرک بوستان
ساخت 18باب واحد تجاری در پایانه مسافربری دامغان
بهسازی پارک بوستان
توضیحات