پریسا فراهانی

پریسا فراهانی

کارشناسی شیمی محض

۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار
کیهان سفر-ماهان سفر-رز آبی- مدرب در داروسازی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۷۹ - ۱۳۸۴
مدارک و گواهی‌نامه ها
basic-گابریل -tct-lnvمدرک فنی بند ب
واحد آموزش فروگاه مهر آباد-موسسه زبان حدیث-آژانس اسیا گشت
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
کیهان سفر-ماهان سفر-رز آبی- مدرب در داروسازی
مشارکت در کار گروهی و یادگیری مطالب در رشته های مختلف
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
در رشته مدیریت گردشگری در حال تحصی در مقطع ارشد