رسول صمدی

رسول صمدی

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۷مهارت
قزوین | قزوین
حسابدار
فروشگاه فرش و پتو حمیدی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
دانشگاه فنی حرفه ای قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی حسابداری
دانشگاه دولتی فنی و مهندسی شهید بابایی قزوین
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
فروشگاه فرش و پتو حمیدی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کمک حسابدار
سازمان زیباسازی شهرداری قزوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۰
کمک حسابدار
بیمارستان قدس
۱۳۸۶ - ۱۳۸۶
کمک صندوقدار
پست بانک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
ICDL
توضیحات
از بارزترین ویژگی های شخصی بنده صداقت در کار و زندگی می باشد.
از نکات منفی بنده پیگیری شدید تا به پایان رساندن کاری میباشد چه در کار چه در زندگی.
علایق:بدنسازی و فیتنس-شنا-بسکتبال