فرحناز فرشته

فرحناز فرشته

کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای

۰ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات