محمدرضا رستمی

محمدرضا رستمی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | پرند
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی پرند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی پرند
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات