دانشگاه آزاد اسلامی پرند

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

Islamic Azad University of Parand

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
مرند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی پرند در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۶۲%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی پرند در آرمانگر عضو هستند که ۹۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از تهران، ، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۹۲%
۹۲%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی پرند در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۷۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
بیش از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴ %