یاسر خوب نژاد

یاسر خوب نژاد

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۱ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
ناظر کیفی
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا-موسسه تخصصی نیرو گستر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد شیمی آلی
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
ناظر کیفی
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا-موسسه تخصصی نیرو گستر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مدیر اداری
شجاعت گستر بهبهان
انجام امور اداری و بیمه و تدارکات
۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
تکنسین تعمیرات
پتروشیمی شهید تندگویان
مکانیک واحد تولیدی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات