Mohammad Fadaei

Mohammad Fadaei

کاردانی برق الکتروتکنیک

۲ارتباط ۴مهارت
خراسان شمالی | بجنورد
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی برق الکتروتکنیک
پروژه‌ها
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
پروژه اموزش گیتار ۰ تا ۱۰۰ با ۶۰۰۰ دانلودی و استقبال مردم عزیزمان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
آموزش گیتار
آموزش گیتار ۰ تا ۱۰۰ به صورت آنلاین و حضوری در کم ترین زمان
توضیحات