بهادر عباسی

بهادر عباسی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۶ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
رییس
دانشگاه علمی کاربردی
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
رییس
دانشگاه علمی کاربردی
مهارت ها
| ۳نفر
وحید شمس الدینی
زبان ها
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات