ساحل شاهی زاده قبادی

ساحل شاهی زاده قبادی

کارشناسی مدیریت بیمه

۲ارتباط ۸مهارت
تهران | تهران
حسابدار مالی
شکوفامنش
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علامه قزوینی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۸۸ اکنون
حسابدار مالی
شکوفامنش
کارشناس حسابداری فروشگاههای زنجیره ای
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
حسابدار فروشگاههای زنجیره ای از قبیل هایپراستار،هایپرمی،اورست مدرن(جانبو)،پالادیوم،دیجی کالا و.‌‌‌...