اسماعیل گندمی

اسماعیل گندمی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب

۲ارتباط ۵مهارت
کردستان | سقز
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی بوکان
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT برنامه نویسی تحت وب
تخصص در زبان برنامه نویسی سی شارپ در ویژوال استدیو و مدیر سایت شاپر شاپ
مهارت ها
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۲نفر
حسین جغراتیان
| ۱نفر
حسین جغراتیان
| ۱نفر
حسین جغراتیان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات