علی حیدری

علی حیدری

کارشناسی ارشد HSE

۵۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
HSE
renh
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
HSE
renh
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
سرپرستhse
فولاد مبارکه اصفهان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
دارای نمایندگی اموزش دوره های تخصصی و فنی مهندسی