یونس بهمنی

یونس بهمنی

کارشناس مهندسی برق الکترونیک

۱ارتباط ۴مهارت
البرز | هشتگرد
کارشناس مهندسی ماشین آلات
مادیران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
PPS pro
Esman Electronic-Turkey
کامپیوتر
کامپیوتر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
PLC
PLC
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
کارشناس مهندسی ماشین آلات
مادیران
پروژه‌ها
۱۳۹۶
کار گروه برتر استان البرز در سال 96
کارشناس مهندسی ماشین آلات در مادیران
۱۳۹۴
کارگروه برتر استان البرز
کارشناس مهندسی ماشین آلات در مادیران
طراحی و اجرای چندین پروژه در ارتباط با پروسه کاری و انتخاب به عنوان کارگروه برتر استان البرز در سالهای 94 و 96
کارگروه برتر استان البرز در سال 98

یونس بهمنی محسن صارمی مهدی همتی مسلم حقی خلیل رزانی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
Saolid Works
کارشناس مهندسی ماشین آلات در مادیران
توضیحات